Licznik odwiedzin

4.png6.png8.png3.png8.png2.png

Erasmus +

W czwartek 07.06 odbyły się warsztaty dotyczące możliwości wykorzystania programów multimedialnych „Matematyka bez reszty” w nauczaniu matematyki. W warsztatach wzięli udział nauczyciele z naszej szkoły oraz nauczyciele z partnerskiej szkoły z Bishopswood School w Anglii przebywający w ZSS w Słupi pod Kępnem w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus +. Realizowany projekt dotyczy wspierania zdobywania umiejętności matematycznych przez uczniów, dzięki zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi pracy. „Matematyka bez reszty” obejmuje trzy części o różnym stopniu trudności, można je dostosować do umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grafiki i interakcje przedstawiają rzeczywiste obrazy, uświadamiają odbiorcy, że matematyka występuje w otaczającym świecie. Możliwy jest szybki wybór filmów edukacyjnych, ćwiczeń i interakcji. Polecenia zadań są tekstowe i dźwiękowe co jest ułatwieniem dla uczniów, którzy mają problem z czytaniem. Założenia programu doskonale dopasowują się do celów programu realizowanego przez obie szkoły. Opiera się głównie na uczeniu się przez doświadczenie, pokazuje jak wykorzystać odpowiednie działania matematyczne w życiu codziennym, jak zastosować wyuczone umiejętności w nowych sytuacjach. Ponadto pobudza kreatywność uczniów, zachęca do aktywnego poszukiwania wiedzy, szukania rozwiązań, powiązań i ciągów przyczynowo – skutkowych. Program posiada możliwość zmiany języka polskiego na język angielski, co może być wykorzystane do nauczania w naturalny sposób języka obcego. „Matematyka bez reszty” bardzo zainteresowała nauczycieli z Anglii. W związku z powyższym narodził się nowy pomysł, aby obie szkoły wykorzystywały te same karty pracy z multimedialnego programu, a następnie mailowo oraz na platformie eTwinning wymieniali się obserwacjami i spostrzeżeniami na temat walorów programu. Wymiana doświadczeń pozwoli na stworzenie jeszcze lepszych rezultatów niż początkowo zakładano.

  • 01u
  • 02u
  • 03u