Licznik odwiedzin

4.png6.png8.png3.png8.png4.png

„I ty z Erasmusem + możesz zostać geniuszem”

Zespół Szkół Specjalnych zorganizował w dniu 26 maja 2018r Targi Edukacyjne, w ramach których zaprezentowane zostały rezultaty programów Erasmus+ realizowanych w latach 2016 – 2018. Wszyscy przybyli mieli okazję zapoznać się z: przewodnikami po metodach i narzędziach w zakresie pracy z uczniami z Autyzmem, pracy z uczniami z Zespołem Aspergera, pracy z uczniami z niepełnosprawnością z zachowaniami trudnymi, wykorzystaniem storytelling i social story wypracowanymi przez zespół projektowy. Zaprezentowano również broszurę „Sztuka pantomimy jako metoda wspomagająca komunikację w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu”, zawierającą scenariusz przedstawienia „Po drugiej stronie lustra”, opracowanym na podstawie wiedzy i doświadczeń zdobytych w projekcie „Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem”. Nauczyciele z innych szkół otrzymali także wzorcowy schemat projektu edukacyjnego „Ja w nowym miejscu, wśród nowych znajomych”. Dla każdego uczestnika targów przygotowano inne materiały informacyjne, ulotki, broszury, które można było zabrać w torbach z logo Erasmus+. Głównym celem targów było zaprezentowanie programu Erasmus+ jako jednego ze skutecznych narzędzi wspomagających edukację uczniów. Nauka prostych czynności, zwłaszcza u uczniów niepełnosprawnych wymaga stosowania aktywnych metod o dużym stopniu atrakcyjności. Wykorzystanie storytellingu oraz social story w realizacji wspomnianych projektów pozwoliło na przyswojenie konkretnych umiejętności jak: zdolność nawiązywania kontaktów i współpracy z niedawno poznanymi ludźmi, podejmowanie wspólnych aktywności, integracja z rówieśnikami z innego kraju, poznanie ich obyczajów kulturowych, sposobu obchodzenia ważnych świąt i wydarzeń. Opracowanie zeszytów do komunikacji alternatywnej z wykorzystaniem symboli   PECS, pozwoliło na porozumiewanie się w uniwersalny sposób nawet uczniom niemówiącym. W Targach Edukacyjnych wzięli udział także nauczyciele z Malty, którzy przy stoisku Erasmus+ dzielili się obserwacjami na temat uczniów w czasie realizacji zadań projektu. Dla zwiększenia atrakcyjności imprezy zorganizowano szereg atrakcji dla dzieci: dmuchany zamek , samodzielne robienie lizaków, zabawy z grupą cyrkowców. W czasie kiedy dzieci miło spędzały rodzice mogli zapoznawać się z rezultatami i osiągnięciami projektów, dzielić się spostrzeżeniami, zadawać pytania nauczycielom biorącym udział w projektach Erasmus+. Dla wszystkich przygotowano poczęstunek i upominki z gadżetami Erasmus+. Nauczyciele mieli na sobie koszulki promujące program Erasmus+, co miało na celu podkreślenie jego znaczenia w edukacji. Hasło przewodnie „I Ty z Erasmusem+ możesz zostać geniuszem” widniało na tyle koszulki przez co na długo zostanie w pamięci uczestników imprezy. W Targach Edukacyjnych wzięło udział około 300 osób.

 • 01r
 • 02r
 • 03r
 • 04r
 • 05r
 • 06r
 • 07r
 • 08r
 • 09r
 • 10r
 • 11r
 • 12r