Licznik odwiedzin

4.png6.png9.png1.png9.png2.png

Program "Za życiem" 

wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

Od grudnia 2017 roku Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie kępińskim. Powołany na mocy porozumienia przez Starostę Kępińskiego.

Główne zadania ośrodka :

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w postaci zajęć wspomagających rozwój oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

O proces wsparcia rodziny i dziecka dba wysoko wyspecjalizowana kadra: terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju, fizjoterapeuci, terapeuci SI, terapeuci manualni, oligofrenopedagodzy, tyflo i surdopedagodzy, logopedzi, trenerzy umiejętności społecznych, alternatywnych metod komunikacji oraz psycholog.

Ośrodek prowadzi także punkt konsultacyjny. W każdy wtorek od 16.30 do 18.00.

Zespoły terapeutyczne prowadzą konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców, opiekunów i nauczycieli.