Licznik odwiedzin

4.png6.png9.png1.png7.png3.png

Województwo Wielkopolskie, zgodnie z Uchwałą Nr 3744/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2017 roku przeprowadziło VII edycję Konkursu pod nazwą „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

Celem Konkursu było wyróżnienie inicjatywy, pomysłu instytucji lub innych podmiotów, które podejmują stałe działania  na rzecz włączania  osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne oraz poprzez swoje działania tworzą spójne, przyjazne dla osób niepełnosprawnych  i ich najbliższych środowisko.

Kapituła brała pod uwagę innowacyjność, kreatywność i zasięg lokalnych działań. W edycji 2017 zatwierdzono 32 formalnych uczestników.

Laureatem tegorocznego konkursu zajmując I miejsce został Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem  za inicjatywę Dodać Skrzydeł.

1 grudnia 2017 w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród.  Wicedyrektor ZSS Alicja Zimoch odebrała z rąk członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego jednocześnie  przewodniczącej Jury  p. Marzeny Wodzińskiej główną nagrodę, którą był czek na 20 000 zł przeznaczony na działania społeczne i wychowawcze uczniów ZSS.

Nowoczesny sposób edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, podejmowane przez ZSS działania odgrywają kluczową rolę na terenie powiatu kępińskiego w promowaniu idei otwartości na niepełnosprawność, włączenia uczniów i rodziców do aktywnego życia w społeczeństwie. Szkoła promuje także kulturę dialogu środowiskowego oraz zwraca uwagę na propagowanie większej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

„Cieszy fakt, że nasze działania zyskują takie uznanie. Trud pracy w szkole jest coraz większy, napotykamy trudności w deficytach uczniów, o których jeszcze kilka lat temu nikt nawet nie słyszał. Wymaga to od nauczycieli ciągłego dokształcania często nawet na pograniczu nauk medycznych, a mimo wszystko nie zwalniamy tempa, proponujemy naszym uczniom nowe formy aktywności i pokazujemy jak wiele mają umiejętności – mówi dyrektor  Beata Lebek.