Licznik odwiedzin

4.png6.png9.png1.png9.png1.png

W ramach realizacji projektu Erasmus+ „Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez udział uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” w dniach 16 – 20 maja miała miejsce wizyta nauczycieli ze szkoły partnerskiej Bishopswood School z Wielkiej Brytanii. Przyjęte w projekcie cele odpowiadają na potrzeby opracowania modelowego programu pracy, szczególnie w zakresie kompetencji i umiejętności matematycznych. Nauczyciele mieli okazję do wymiany doświadczeń dotyczących metod pracy oraz innych rozwiązań stosowanych w nauczaniu matematyki. Nauczyciele ze szkoły partnerskiej obserwowali zajęcia, na których wykorzystane były różnorodne środki dydaktyczne. Wykorzystano między innymi roboty interaktywne Photon, które pozwalają wprowadzać dzieci i młodzież w świat programowania. Goście z dużym uznaniem przyglądali się pracy na lekcji w klasach IV i V SP. Uczniowie już wcześniej poznali możliwości urządzenia, sposoby jego programowania z wykorzystaniem odpowiedniej aplikacji na tablecie. Podczas obserwowanej lekcji matematyki roboty zostały wykorzystanie do ćwiczeń w zakresie działań na liczbach całkowitych. Uczniowie wyznaczając trasę dla Photona musieli sprawnie dokonywać poprawnych obliczeń, posługiwać się odpowiednimi funkcjami jak kierunek, kolor, dźwięk, akcje specjalne. Podsumowując zajęcia nauczyciele wspólnie ustalili wiele walorów wykorzystania nowoczesnych technologii na lekcjach matematyki: pozytywnie motywują uczniów do pracy, rozwijają logiczne myślenie, kreatywność, ale także cierpliwość i umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań. Ponieważ uczniowie pracują w parach uczą się również współpracy, współodpowiedzialności za wykonanie zadania, cieszą się z odniesionego sukcesu.

  • 01o
  • 02o
  • 03o