Licznik odwiedzin

4.png6.png9.png1.png9.png3.png

Publikacja „RYS HISTORYCZNY SZKOLNICTWA SPECJALNEGO W POWIECIE KĘPIŃSKIM” została przygotowana przy okazji 40 lecia Zespołu Szkół Specjalnych i ukazuje początki edukacji dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży niepełnosprawnej. Informacje w książce pozwalają spojrzeć na szkolnictwo specjalne jako potencjał edukacyjny i kulturalny, wpisujący się w historie powiatu kępińskiego. Książka zawiera wiele ciekawych informacji o aktualnej ofercie zajęć edukacyjno–terapeutycznych w szkole, realizowanych programach i inicjatywach. Publikacja została wykonana przez Stowarzyszenie APERTUS, działające na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem z projektu współfinansowanego przez Powiat Kępiński oraz Śródków własnych. Od 20 października publikacja dostępna jest w każdej bibliotece gminnej.

 

  • 01e
  • 02e
  • 03e
  • 04e
  • 05e