Licznik odwiedzin

4.png1.png2.png4.png5.png3.png

W czwartek 18 października 2018 w Zespole Szkół Specjalnych odbyła się uroczystość 40-lecia szkoły. Pierwsze oddziały szkoły specjalnej utworzone zostały przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kępnie, a następnie w roku 1978 utworzono Szkołę Podstawową na ulicy Szkolnej 6 w Kępnie, którą w wyniku reformy przekształcono w Zespół Szkół Specjalnych. Lata 90-te, to spore zmiany. Nauczyciele i uczniowie swoimi działaniami włączyli się w działania społeczności lokalnej, a inicjatywy szkoły stały się bardzo popularne. W kolejnych latach nastąpił znaczny rozwój placówki, wprowadzono nowe rodzaje zajęć edukacyjno-terapeutycznych i nowatorskie metody pracy. Najwięcej możliwości rozwoju przyniosła jednak zmiana siedziby szkoły z Kępna do Słupi. Obecnie oprócz rozległego terenu szkoła posiada wspaniałą bazę dydaktyczną z krytą pływalnią włącznie. Sukcesy uczniów znane są w całym powiecie i nie tylko. Szkoła kolejny już rok prowadzi wymianę doświadczeń ze szkołą specjalną na Malcie, dlatego tez jednym z gości na 40-leciu był Ambasador Malty w Polsce John Paul Grech, który podkreślił rolę ZSS w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej nie tylko w Polsce. Gratulacje z okazji Jubileuszu złożyli także Starosta Witold Jankowski i Wicestarosta Grażyna Jany, Wójtowie Barbara Lewandowska-Siwek i Grzegorz Hadzik,  dyrektorzy szkól specjalnych delegatury kaliskiej   KO, dyrektorzy szkół i placówek powiatowych, dyrektorzy szkół gminy Kępno, przedstawiciele stowarzyszeń oraz wielu zaproszonych gości. Na uroczystość przybyli także emerytowani nauczyciele i pracownicy, byli pracownicy i przede wszystkim rodzice. Goście mogli zobaczyć przepiękną opowieść o zmieniającej się rzeczywistości kształcenia dzieci niepełnosprawnych, roli rodziców i nauczycieli w ich życiu. Historia czterech dekad nawiązywała do czterech pór roku i wydarzeń niecodziennych, magicznych  pokazujących, że ZSS to prawdziwa Szkoła pełna możliwości, a jej uczniowie z uśmiechem na twarzy zdobywają mistrzostwa, nagrody, wyróżnienia, a nawet podniebne przestworza. Codziennie osiągają „Swoje Kilimandżaro” pokazując  jak wielką wartością są dla swoich pedagogów. Łzy wzruszenia oraz owacje na stojąco towarzyszyły widzom przybyłym na uroczystość. 

 • 01f
 • 02f
 • 03f
 • 04f
 • 05f
 • 06f
 • 07f
 • 08f
 • 09f
 • 10f
 • 11f
 • 12f
 • 13f
 • 14f
 • 15f
 • 16f
 • 17f
 • 18f
 • 19f
 • 20f
 • 21f