Licznik odwiedzin

4.png6.png9.png2.png0.png2.png

W dniu 1 października 2020 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach wzięło udział pięciu kandydatów. Głosowanie poprzedziła kampania wyborcza, podczas której kandydaci zaprezentowali swoje plakaty wyborcze. Komisja wyborcza w składzie: Marta Małolepsza i Tobiasz Aplas pod okiem opiekuna- Edyty Woś, dokonała podliczenia głosów i tym samym wyłoniła reprezentantów Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięło udział 81 uczniów. Wszystkie głosy były ważne.

Wyniki wyborów są następujące:

Miłosz Władkowski – 31 głosów

Kacper Klein – 15 głosów

Michał Nowakowski – 14 głosów

Rafał Żurecki- 13 głosów

Tobiasz Aplas – 8 głosów

Zdecydowaną przewagą głosów zwyciężył Miłosz Władkowski, który objął stanowisko  przewodniczącego naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym. Jako zastępcę przewodniczącego wybrano Kacpra Kleina. Kandydaci: Michał Nowakowski, Rafał Żurecki i Tobiasz Aplas zostali członkami SU. Dla społeczności uczniowskiej była to nauka świadomego dokonywania własnego wyboru oraz kształtowania nawyku do podejmowania aktywności wyborczej w przyszłości.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy udanej pracy na rzecz społeczności szkolnej.

 

  • 01a
  • 02a
  • 03a
  • 04a
  • 05a
  • 06a
  • 07a
  • 08a
  • 09a
  • 32