Licznik odwiedzin

4.png6.png9.png1.png7.png1.png

3 października 2019r. w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu odbyła się Gala wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku” i „Wielkopolski Nauczyciel Roku”. Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w tym konkursie otrzymał Wyróżnienie i nagrodę finansową w wysokości 5000 zł. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Komisja konkursowa doceniła pracę szkoły w zakresie edukacji, ale przede wszystkim szerokie zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców w niecodzienne działania na rzecz uczniów niepełnosprawnych oraz włączenie społeczne uczniów w życie środowiska lokalnego. Inicjatywy, akcje organizowane na terenie powiatu kępińskiego przez szkołę są godne naśladowania.
Nagroda zdobyta w konkursie zostanie w całości przeznaczona na pomoce edukacyjne dla uczniów ZSS.

  • 01d
  • 02d
  • 03d
  • 04d
  • 05d