Licznik odwiedzin

4.png6.png9.png1.png8.png2.png

W dniu 28 maja 2019 roku odbyło się ostatnie, podsumowujące spotkanie koordynatorów sieci współpracy Aktywna Tablica w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem.

Podczas spotkania dyskutowaliśmy nad tematem:    

Jakie zmiany sposobu nauczania i uczenia się uzyskamy stosując tablice interaktywne?

                                  

Doszliśmy do następujących wniosków:                                                                                           

  1. Zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływania na wiele zmysłów.
  2. Dużo większa różnorodność wykorzystanych materiałów podczas lekcji.
  3. Dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się na dysku komputera obsługującego tablicę interaktywną oraz w internecie.
  4. Możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów.
  5. Możliwość wykorzystywania przez nauczyciela obrazów graficznych, zdjęć oraz filmów dla wzmocnienia percepcji wzrokowej ucznia.
  6. Łatwość wykorzystania animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych zjawisk, których nie można pokazać uczniom w inny sposób (dotyczy to głównie zjawisk fizycznych czy przyrodniczych) a co pozwala łatwiej zrozumieć te zjawiska.
  7. Korzystając z tablicy czy monitora interaktywnego nauczyciel korzysta wraz

z uczniami z jednego komputera.

  1. Tablica interaktywna pozwala nauczycielom prowadzić innowacyjne lekcje z wykorzystaniem najbardziej naturalnych dla uczniów programów interaktywnych, gier i materiałów multimedialnych.

Na zakończenie podziękowaliśmy sobie za wzajemną współpracę, która była doświadczeniem zawodowym dla nas Wszystkich.