Licznik odwiedzin

4.png6.png9.png2.png0.png2.png

W dniu 8 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie dyrektorów i koordynatorów szkół biorących udział w programie Aktywna Tablica. Na spotkaniu przedstawiono zasoby realizacji zadań określonych w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu technologii informacyjno-komunikacyjnych-,, Aktywna tablica ‘’ oraz wsparcia finansowego w roku 2018 na zakup pomocy dydaktycznych. Wspólnie ustalono harmonogram spotkań i lekcji otwartych.