Licznik odwiedzin

4.png6.png9.png1.png8.png3.png

Scenariusz zajęć
matematyka klasa IV-V


1. Temat: Działania na wyrażeniach dwumianowanych. Wykorzystanie tablicy multimedialnej oraz robota Photon.

2. Cele ogólne:
- Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na wyrażeniach dwumianowanych.
- Prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków
- Ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania zadania rachunkowego.
- Programujue trasę robota na tablicy multimedialnej oraz na tablecie
3. Cele szczegółowe:
Uczeń:
- Wykonuje proste rachunki pamięciowe na wyrażeniach dwumianowanych
- Dokonuje prostych obliczeń pieniężnych
- Potrafi współpracować z drugą osobą
- Dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne
dla niego strategie rozwiązania;
- Bezpieczne korzystanie z nowoczesnej technologii
- Rozpoznaje kierunki adekwatnie do położenia robota
- Rozwiązać zadanie mające wiele rozwiązań
- Stosuje określone reguły
- Wytrwale dąży do osiągnięcia celu

4. Metody nauczania:
- Oglądowa
- Problemowa
- Treningowa

5. Formy nauczania:
- Praca zbiorowa
- Praca w parach

6. Środki dydaktyczne:
- Robot edukacyjny Photon
- Tablet
- Mata edukacyjna
- Wydrukowane wyrażenia dwumianowane
- Karty pracy przedstawiające schemat maty edukacyjnej z wyrażeniami dwumianowanymi (zał nr 1)

7. Czas zajęć : 1 godz. lekcyjna.

8. Przebieg zajęć:
a) Wprowadzenie
Nauczyciel przypomina o zasadach dodawania i odejmowania wyrażeń dwumianowanych, ich możliwe interpretacje (obliczenia pieniężne).
Sformułowanie tematu lekcji i zapisanie w zeszycie. Zapoznanie uczniów z celami lekcji.
b) Część zasadnicza
- Rozłożenie maty edukacyjnej, zapoznanie uczniów z jej schematem. Podział uczniów na cztery grupy.
- Rozdanie uczniom robotów Photon i tabletów, Kart pracy nr 1
- Nauczyciel wytycza na tablicy trasę robota, uczniowie rysują trasę na mapie. Przypomnienie zasady działania funkcji F1 i F2
- Sprawdzenie wytyczonych tras, uruchomienie robota
- Rozdanie uczniom Kart pracy nr 2, objaśnienie zasad wyznaczania trasy.
- Programowanie trasy robota na poziomie średnio zaawansowanym z uwzględnieniem zasady: Rozpoczęcie trasy od pól oznaczonych START, zebranie kwot z poszczególnych pól, sumowanie ich, dotarcie do pól oznaczonych jako META. Uczniowie mają możliwość uruchamiania robota w celu przetestowania wyznaczonej trasy
- Zaprezentowanie przez każdą z grup wytyczonej trasy na tablicy multimedialnej, uruchomienie robota
- Zaprogramowanie robota ze zmianą kolorów i dźwięków. Przypomnienie dostępnych funkcji dotyczących koloru, dźwięku, kierunków ruchu Zachęcanie do wprowadzenia dodatkowych symboli, konieczność wprowadzenia sygnałów dźwiękowych i świetlnych na ostatnim polu zgodnie z uzyskaną sumą.
- Prezentacja rozwiązań na tablicy multimedialnej przez przedstawicieli grup.
- Podsumowanie:


Zapisanie w zeszycie działań na podstawie zaplanowanej trasy robota. Dzielenie się refleksjami na temat wypracowanych sposobów dokonywania obliczeń oraz zrealizowanych pomysłów na programowanie Photona.
Ocena pracy uczniów, samoocena.