Licznik odwiedzin

4.png6.png8.png3.png7.png2.png

Aktywna Tablica - międzyszkolna sieć współpracy

Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem uczestniczy w programie rządowym "Aktywna Tablica". Dzięki udziałowi w programie sale lekcyjne wyposażono w nowoczesne minitory i tablice interaktywne, dzięki którym zajęcia lekcyjne prowadzone są w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną.

W związku z realizacją Rządowego programu Aktywna Tablica powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK”. Szkoły uczestniczące w sieci:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Kaliszu
- Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bukownicy
- Szkoła Podstawowa w Marszałkach
- Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie
- Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem