Licznik odwiedzin

4.png6.png9.png1.png7.png2.png

Erasmus +

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów, uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami, szkołami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus jest programem dla uczelni, szkół ich studentów, uczniów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę, umożliwia wyjazdy studentów, uczniów za granicę. Promuje mobilność pracowników szkół, stwarza liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami lub placówkami oświatowymi. 


Rok 2016 okazał się bardzo szczęśliwy dla naszej szkoły. Aplikowaliśmy, aż 3 razy do Narodowej Agencji w Warszawie, ale za każdym razem do innej Akcji. I tak się szczęśliwie dostaliśmy wszystkie 3 wnioski do realizacji. Erasmus+ to niepowtarzalna okazja i wyrównanie szans dla naszych uczniów.