Licznik odwiedzin

4.png6.png9.png1.png7.png9.png

EEG Biofeedback i Terapia RSA Biofeedback 
- specjalista mgr Bożena Pajkert

EEG Biofeedback - specjalista mgr Bożena Pajkert

Jest nieinwazyjną metodą trenującą funkcje psychiczne, neuropsychiczne i psychosomatyczne na poziomie centralnego układu nerwowego.
Przy użyciu komputera i dodatkowego monitora zasipywana jest czynność bioelektryczna mózgu
Trenujący uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia się za pomocą sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie zwrotne polega na natychmiastowej i ciągłej informacji o pracy mózgu pod postacią wideogry. Informacja ta pomaga w procesie uczenia się jak samemu harmonizować fale mózgowe.
Czujniki przymocowane do głowy odbierają fale mózgowe, które są wzmacniane i rejestrowane przez komputer. Grą kieruje się wyłącznie za pomocą pracy własnego mózgu bez klawiatury i joysticka. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów - gra się udaje. Przy wzroście niepożądanych pasm, nie mamy sukcesu w grze.
Mózg stopniowo reaguje na motywacyjne wskazówki proponowane przez komputer w postaci nagrody za dobre wyniki gry. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się wysyłania najbardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. EEG można stosować przy zaburzeniach psychicznych i psychosamatycznych u dzieci, młodzieży i dorosłych (np.: ADHD, ADD, autyzm,dysleksja, dysgrafia, bulimia, anoreksja), w chorobach neurologicznych (między innymi: mózgowe porażanie dziecięce, urazy czaszki, udar mózgu), mogą z niej korzystać również ludzie zdrowi, którzy chcą na przykład poprawić szybkość zapamiętywania, zredukować stres, czy poprawić wyniki sportowe. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym – szczególnie z upośledzeniem lekkim, biofeedback daje szereg korzyści: poprawia koncentrację, lepsza uwaga, pamięć, przyspieszenie procesu uczenia się, skrócenie czasu reakcji, zahamowanie lęków, wyciszenie.

  • eeg1
  • eeg2

 

Terapia RSA Biofeedback - specjalista mgr Bożena Pajkert

To kolejna metoda stosowana na zajęciach rewalidacji indywidualnej w ZSS w Słupi.
Polega na świadomej regulacji oddechu oraz jego synchonizacji z pracą serca by uz-yskać jak najkorzystniejsze dotlenienie wszystkich komórek organizmu.
Jakość oddychania stanowi swoisty „paszport zdrowia” każdego człowieka . Dla oce-ny poziomu zdrowia wykorzystuje się specjalną tabelę „Paszport zdrowia i wiek bio-logiczny”. Na jej podstawie ustalona jest pięciostopniowa skala ocen . Ocena wysta-wiana jest zgodnie z wielkością RSA i w zależności od wieku.Kontrola procesu oddy-chania jest możliwa dzięki specjalnemu oprogramowaniu komputerowemu, które odbiera sygnał z elektrod przymocowanych na klatce piersiowej i przetwarza go na zrozumiałą dla trenującego formę graficzną na ekranie monitora. Poprzez kierowanie swoim organizmem można wpływać na to co dzieje się na monitorze i uzyskiwać od-powiednie efekty graficzne i dźwiękowe.
Terapia ta wspomaga między innymi terapię logopedyczą, regulującja oddechu jest bardzo ważna w usuwaniu wad wymowy szczególnie w jąkaniu. Pozwala znacznie redukować stres mający negatywny wpływ na wyniki w nauce, redukować napięcie emocjonalne, wyrabia umiejętność wchodzenia w stan relaksu a przez to poprawę za-chowania. Korzystnie wpływa na edukcję lęków, problemów ze snem, chronicznego zmęczenia.

  • rsa1
  • rsa2