Licznik odwiedzin

4.png6.png9.png1.png9.png4.png

Snoezelen – Sala Doświadczania Świata

Metoda Snoezelen powstała jako odpowiedź na szczególne potrzeby osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i wielorako niepełnosprawnych. Nierozerwalnie łączy dwa cele priorytetowe – aktywizację i relaksację. Odpowiednio wyposażona Sala Doświadczania Świata i odpowiednie postępowanie terapeuty pozwalają na osiągnięcie jednego i drugiego celu, prowadząc do pozytywnych , czasem zdumiewających rezultatów.
Naczelna zasada Snoezelen głosi : „ Nic nie musi być zrobione, wszystko jest dozwolone ”, czyli „ Nic nie muszę, wszystko mogę. ”
Pomieszczenie Snoezelen to fragment przestrzeni, w której spływają przemyślane i właściwe, ze znajomością dobrane bodźce słuchowe, wzrokowe, dotykowe, zapachowe i kinestetyczne. Są one rozproszone a zarazem tworzą harmonijną całość, dzięki czemu zachodzi proces integracji sensorycznej. Bodźce w Sali Doświadczania mają odpowiednio wypośrodkowane natężenie , to znaczy nie atakują użytkownika, ale otaczają go na zasadzie przyjaznej, relaksującej warstwy wrażeń wielozmysłowych.
W Sali Doświadczania Świata uczestnik może dokonywać własnych wyborów – rzecz, która nieczęsto jest dla niego dostępna w powszednim, zwykłym przebiegu dnia.
Dla osób z różnego rodzaju deficytami Sala Doświadczania Świata jest często jedynym miejscem, jedynym światem, w którym mogą być w pełni wolni i w pełni twórczy. Terapia Snoezelen oddziałuje na najgłębszą, najbardziej podstawową osnowę człowieczeństwa. I w tym tkwi fenomen terapii Snoezelen, który czyni ją tak niepowtarzalną i tak skuteczną.

  • sala_doswiadczania_swiata_1
  • sala_doswiadczania_swiata_2