Licznik odwiedzin

4.png6.png9.png1.png7.png8.png

Hipoterapia

Na koniu można zdobywać świat, ale można też przełamywać lęki, uczyć się rozluźniania mięśni.
Hipoterapia daje możliwości niespotykane w innych metodach rehabilitacyjnych.

Hipoterapia - to działanie mające na celu przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej.
FORMY HIPOTERAPII

1. Terapia ruchem konia – pacjent bez wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń, poddawany jest ruchom konia.
2. Fizjoterapia na koniu – poza terapeutycznym oddziaływaniem ruchu konia – gimnastyka lecznicza na konia, prowadzona przez fizjoterapeutę.
3. Terapia kontaktem z koniem – której istotą jest emocjonalny kontakt pacjenta z koniem, a nie sama jazda (pacjent może w ogóle nie siedzieć na koniu).
4. Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka – zespół działań podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego:
- na koniu,
- przy koniu.

  • hipoterapia_1
  • hipoterapia_2