Licznik odwiedzin

4.png6.png9.png1.png7.png3.png

Dogoterapia

Dogoterapia to różne formy zajęć z udziałem psa terapeutycznego, wspierające inne formy terapii specjalistycznych przez stosowanie różnorodnych form aktywności. W ramach tej formy terapii prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe. Dogoterapia obejmuje zajęcia o charakterze edukacyjnym i ściśle terapeutycznym. W większości zajęcia prowadzone są w formie zabaw z psem. Celem ich jest doskonalenie koordynacji ruchowej, ruchowo – wzrokowej, percepcji wzrokowej, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego. Obecność wyszkolonego i odpowiednio przygotowanego psa daje uczestnikom poczucie sprawczości, możność obcowania z istotą, która nie ocenia, daje poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Zajęcia te uczą też poczucia odpowiedzialności, dostrzegania potrzeb innych – dzieci muszą pamiętać o zaspokojeniu potrzeb psa (przygotować miskę z wodą, respektować potrzebę odpoczynku). Pozytywne nastawienie dzieci do tej formy zajęć zwiększa ich motywację do działania i daje wiele radości.

  • dogoterapia_1
  • dogoterapia_2
  • dogoterapia_4